Main Menu

Connect with us

Advocates . Solicitors . Syarie Counsel

News & Events

Tujuh(7) Punca Perceraian Secara Fasakh di Mahkamah Syariah

Antara punca permohonan perceraian secara fasakh boleh dimohon di mahkamah syariah:

  1. Bahawa tempat di mana beradanya suami telah tidak diketahui selama tempoh lebih daripada satu tahun.
  2. Bahawa suami telah cuai atau telah tidak mengadakan peruntukan bagi nafkahnya selama tempoh tiga bulan.
  3. Bahawa suami telah dihukum penjara selama tempoh tiga tahun atau lebih.
  4. Bahawa suami telah tidak menunaikan tanpa sebab yang munasabah, kewajipan perkahwinanya(nafkah batin) selama tempoh satu tahun
  5. Bahawa suami telah mati pucuk
  6. Bahawa suami telah gila selama tempoh dua tahun atau sedang menghidap penyakit kusta atau vitilago atau sedang menghidap penyakit kelamin dalam keadaan boleh berjnagkit.
  7. Bahawa isteri, setelah dikahwinkan oleh wali mujbirnya sebelum ia mencapai umur enam belas tahun, menolak perkahwinan itu sebelum mencapai umur lapan belas tahun, dan ia belum disetubuhi oleh suaminya itu.

#asalaw#peguamsyarie#peguamsivil#peguamhartanah#celikundang-undang

Share This Post:

More News & Events

Shopping Cart
Open chat
Hi,
How can we help you?
Whatsapp us here.